Położenie

Nadleśnictwo Rudnik należy do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie. Lasy nadleśnictwa zlokalizowane są w południowej części RDLP Lublin na terenie gmin: Nowa Sarzyna, Jeżowe, Krzeszów, Nisko, Rudnik, Ulanów, Bojanów oraz miasta Rudnik, Nisko, Ulanów.

Galeria zdjęć

Obejrzyj piękne zdjęcia z lasów w zarządzie naszego nadleśnictwa.

Historia

Nadleśnictwo Rudnik z obrębami: Nisko, Rudnik wg obecnych granic i wg obecnego stanu posiadania utworzone zostało w roku 1980 na podstawie zarządzenia Naczelnego Dyrektora LP z dnia 11.04.1980 r. i zarządzenia Dyrektora OZLP w Lublinie z dnia 19.11.1980r.

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.