Aktualności Aktualności

OFERTA ŁOWIECKA

Ośrodek Hodowli Zwierzyny „Lasy Rudnickie", w którym prowadzimy gospodarkę łowiecką, ma powierzchnię 40 309 ha, z czego 47,1% stanowią lasy. Polowania organizujemy zarówno dla myśliwych krajowych jak i zagranicznych.

Na wszystkich myśliwych odwiedzających nasze łowiska czekają dwie komfortowo wyposażone kwatery myśliwskie dla 26 osób. Dostępne są pokoje 1, 2 i 3 osobowe oraz apartamenty. Do dyspozycji jest również sala konferencyjna na 40 miejsc, sale kominkowe, kuchnia i wiele innych atrakcji. 

Myśliwi zagraniczni korzystają z oferty polowań przez zagraniczne i krajowe Biura Polowań lub w ramach akwizycji bezpośredniej.

Myśliwi krajowi zawierają stosowną umowę z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Lublinie – Biurem Turystyki Myśliwskiej „Roztocze". Szczegółowa oferta dostępna jest na stronie biura

Nadleśnictwo Rudnik informuje, że w obwodzie łowieckim 21pk stanowiącym OHZ "Lasy Rudnickie" obowiązuje ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA  POLOWAŃ.

W celu dokonania wpisu a także otrzymania niezbędnych informacji o sposobie obsługi książki proszę kontaktować się z  leśniczym ds. łowieckich Panem Krzysztofem Kolano (tel. 728 806 375) lub podleśniczym ds. łowieckich Panem Wojciechem Miazgą (tel. 537 017 557). 


Kontakt dla myśliwych:
Krzysztof Kolano
tel. 728 806 375

Wojciech Miazga

tel. 537 017 557

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych (Dz. U. 2019 r. poz. 776) szkody w uprawach i płodach rolnych należy zgłaszać na wzorze wniosku dostępnym w załączniku nr 1. Dodatkowo należy złożyć oświadczenie dotyczące tytułu prawnego uprawy/ płodu rolnego - załączniki nr 2 lub 3.