Aktualności Aktualności

LASY NADLEŚNICTWA

Nadleśnictwo Rudnik składa się z dwóch obrębów tj. Nisko i Rudnik. Łącznie Nadleśnictwo, wg stanu na 31.12.2019 r. zarządza gruntami o pow. 16 057,15 ha z czego powierzchnię leśną tworzy 15 791,79 ha.

W Nadleśnictwie Rudnik wyodrębniono 14 typów siedliskowych lasu. Dominującym typem siedliskowym w nadleśnictwie jest bór świeży, który zajmuje 32,40%. Pod względem stopnia uwilgotnienia siedliska dominują siedliska świeże – 50,44%. Siedliska w stanie naturalnym i zbliżonym do naturalnego zajmują 14806,51 ha (96,81%).

Drzewostany Nadleśnictwa Rudnik tworzą 26 gatunki drzew, z czego 17 występuje jako gatunki panujące. Dominują drzewostany jednopiętrowe pochodzenia sztucznego. Głównym gatunkiem panującym jest sosna, która zajmuje 82,23% powierzchni i stanowi 82,85% miąższości. Kolejne gatunki panujące to Brz – 4,39% pow., Ol – 3,63%, Jd – 3,59%, Db – 3,57%, Bk - 1,25%.