Wydawca treści Wydawca treści

HISTORIA

Nadleśnictwo Rudnik z obrębami: Nisko, Rudnik wg obecnych granic i wg obecnego stanu posiadania utworzone zostało w roku 1980 na podstawie zarządzenia Naczelnego Dyrektora LP z dnia 11.04.1980 r. i zarządzenia Dyrektora OZLP w Lublinie z dnia 19.11.1980r.

Nadleśnictwo Rudnik w obecnym zasięgu terytorialnym powstało z trzech nadleśnictw: Nisko, Rudnik, Ulanów, które były niezależnymi jednostkami. Zostały one połączone w 1973 roku tworząc nowe Nadleśnictwo Rudnik z 3 obrębami: Nisko, Rudnik, Ulanów.W roku 1978 wg stanu na 1 stycznia w dostosowaniu do nowego podziału administracyjnego kraju nastąpiły przesunięcia powierzchni. Natomiast wg stanu na 1.01.1981 r. przeorganizowano N-ctwo Rudnik na podstawie wyżej wymienionych zarządzeń. Do obrębu Nisko zostały włączone grunty z rozwiązanego obrębu Morgi o powierzchni 556 ha. Z obrębu Rudnik część gruntów przekazano do Nadleśnictwa Leżajsk oraz przyłączono 1808 ha z obrębu Ulanów, którego pozostałą część powierzchni (4914 ha) została włączona do Nadleśnictwa Rozwadów tworząc obręb Pysznica.

 

Nadleśnictwo Nisko utworzone zostało 1946 r. głównie z lasów Majątku Nisko własności Gerharda Franke, upaństwowionego na podstawie dekretu PKWN z dnia 12.12.1944 roku. Lasy Majątku Nisko w czasie okupacji administrowane były przez wojskowe władze lotnicze „Luftforstamtu" i wchodziły w skład poligonu lotniczego o charakterze ochronnym.

Nadleśnictwo Rudnik utworzone zostało 01.10.1946 r. z lasów prywatnej własności, upaństwowionej na podstawie dekretu PKWN z dnia 12.12.1944 r. W skład Nadleśnictwa Rudnik weszły lasy następujących majątków: Majątek Przędzel była własność Lardeniera o powierzchni 1104,63 ha, majątek Zatyki b .wł.  Gerharda Franke pow. 366,81 ha, majątek Rudnik b. wł. hr. Tarnowskiego o pow. 5544,43 ha.