Wydawca treści Wydawca treści

Zakaz wstępu do lasu

 

I. REGULAMIN KORZYSTANIA Z DRÓG LEśNYCH

Zasady korzystania z dróg leśnych określa "Regulamin korzystania z dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Rudnik" wprowadzony Zarządzeniem nr 56 Nadleśniczego Nadleśnictwa Rudnik z dnia 02 września 2020 r. (dostępny poniżej w materiałach do pobrania).

 

II. ZAKAZY WSTĘPU DO LASU

W sytuacjach nadzwyczajnych, na przykład w przypadku wystąpienia dużego zagrożenia pożarowego nadleśniczy, w celu ochrony lasów przed pożarami, wprowadza okresowy zakaz wstępu do lasu. Następuję to wówczas, gdy wystąpi 3 (najwyższego) stopień zagrożenia pożarowego i utrzymującej się, przez co najmniej pięć kolejnych dni, a wilgotności ścioły leśnej mierzonej o godz. 9.00 jest poniżej 10 proc. W takim wypadku nadleśnictwo obligatoryjnie wprowadza zakaz wstępu do lasu.

Mapa z zaznaczonymi obszarami, na których obowiązuje zakaz wstępu do lasu znajduje się na stronie:

http://zakazywstepu.lasy.gov.pl/map.aspx?mt=TopograficznaAdministracyjna&mton=topograficzna

W razie zauważenia pożaru prosimy alarmować:

Państwową Straż Pożarną – tel. alarmowy:      

998     lub    112

Punkt Alarmowo – Dyspozycyjny Nadleśnictwa Rudnik - tel. 15 87 66 211