Wydawca treści Wydawca treści

UŻYTKI EKOLOGICZNE

Użytki ekologiczne to zwykle obiekty o niewielkiej powierzchni – małe oczka wodne, śródpolne kępy drzew i krzewów, torfowiska, bagna i wydmy. To pozostałości ekosystemów, mające znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej. Obecnie mamy ich w Polsce ponad 9 tys. na powierzchni prawie 30 tys. ha.

Na terenie naszego nadleśnictwa znajduje się dziewięć użytków ekologicznych:

  • Ostrowy
  • Łochynia
  • Brzezina
  • Rzęsa
  • Źródlisko
  • Ryczki
  • Starorzecze
  • Bardo II
  • Trzcinowisko