Wydawca treści Wydawca treści

Ścieżka edukacyjna Zatyki

Ścieżka na którą mamy przyjemność Państwa zaprosić  została utworzona w 1999 roku w lasach gospodarczych Nadleśnictwa Rudnik, na terenie Leśnictwa Zatyki. Jest ona naszą odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie społeczeństwa na bezpośredni kontakt z naturą, a z piękną przyrodą w szczególności. Każdemu kto przyjmie nasze zaproszenie i odwiedzi ścieżkę chcemy na własnym przykładzie pokazać z bliska szczególne walory przyrody, a jednocześnie w pewnym stopniu przybliżyć problemy dotyczące zagospodarowania lasów.

Wybór lokalizacji na utworzenie ścieżki nie był przypadkowy. Jej trasa biegnie przez wyjątkowo urokliwe fragmenty obszarów leśnych nadleśnictwa oraz zawiera piękne i rzadko spotykane obiekty przyrodnicze. Aby zobrazować Państwu gospodarowanie w lasach oraz pracę leśnika w różnych dziedzinach, wkomponowaliśmy w trasę ścieżki różne elementy dotyczące prac z zakresu użytkowania, hodowli i ochrony lasu, oraz gospodarki łowieckiej. Mamy nadzieję, ze pobyt w naszych lasach pozwoli Państwu kolejny raz docenić, a może na nowo odkryć piękno ojczystej przyrody.

Liczymy także na przychylne spojrzenie na ciężką i odpowiedzialną pracę leśników, którzy przede wszystkim pielęgnując i chroniąc las, od stuleci zachowują go dla wspólnego dobra.

 

Jak odnaleźć naszą ścieżkę?

Należy wyjechać drogą krajową nr 19 z Niska w kierunku Rzeszowa. W odległości ok. 500 m od granic miasta znajduje się publiczny parking leśny. W tym miejscu skręcamy w lewo z drogi publicznej w drogę leśną. W odległości ok. 200 m od skrętu znajduje się początek ścieżki oraz miejsce parkingowe dla pojazdów.

Informacje o ścieżce.

   Ścieżka rozpoczyna się i kończy w tym samym miejscu. Składa się z dwóch pętli. Dłuższa pętla ma około 5 km długości. Tę trasę zalecamy przede wszystkim rowerzystom oraz wytrwałym piechurom. Krótsza pętla ma długość ok. 2 km. Ta trasa jest łatwiejsza od poprzedniej i przeznaczona dla przeciętnego spacerowicza. Trasa jest oznakowana kolorem zielonym. Szczególnie ciekawym obiektem przyrodniczym na trasie ścieżki jest uroczysko "Bardo". Jest to kilkunastohektarowe bagno porośnięte krzewami i wielogatunkową, głównie bagienną roślinnością zielną. Godne uwagi są także piękne wielogatunkowe drzewostany w różnych fazach rozwojowych.

 

Przystanek nr 1- Leśna szkoła

Miejsce stworzone z myślą o edukacji przyrodniczej dzieci i młodzieży szkolnej. Nadaje się doskonale na terenowe lekcje biologii przy okazji klasowych wycieczek do lasu lub rodzinnych spacerów.

Przystanek nr 2- Gospodarka łowiecka

  Na terenie Nadleśnictwa Rudnik działa Ośrodek Hodowli Zwierzyny. Jego zadaniem jest przede wszystkim szeroko pojęta hodowla i ochrona zwierzyny oraz jej dokarmianie.

Przystanek nr 3 i 4- Ochrona lasu

  Poszukując pożywienia oraz wycierając poroże, zwierzyna powoduje nieraz duże uszkodzenia w uprawach leśnych. Jednym ze skutecznych sposobów ochrony przed tymi uszkodzeniami jest ogradzanie upraw leśnych siatką.

  Naturalnymi sprzymierzeńcami leśników są mrówki. Mrowiska są często uszkadzane przez dziki lub dzięcioły, a niejednokrotnie przez ludzi, dlatego też zabezpiecza się je zakładając specjalne ochrony z drewna lub siatki.

Przystanek nr 5- Ochrona lasu

  Szczególną uwagę kładzie się w gospodarce leśnej na ochronę i podnoszenie zróżnicowania gatunkowego leśnego świata roślinnego i zwierzęcego. Powalone drzewa są środowiskiem życia wielu mikroorganizmów odgrywających pozytywną rolę w życiu lasu.

Przystanek nr 6- Gospodarka łowiecka.

  Ambony łowieckie ustawia się w miejscach częstego przebywania lub przechodzenia zwierzyny, na skrajach lasu i w miejscach wychodzenia zwierzyny na pola.     

Przystanek nr 7- Pomost nad wodą.

 Zbudowany w celu urozmaicenia trasy może być wykorzystany jako punkt obserwacyjno- widokowy. W otoczeniu pomostu znajduje się ciekawe zbiorowisko różnorodnej roślinności.

Przystanek nr 8- Taras widokowy na uroczysku "Bardo".

  Wyjątkowo urokliwy fragment ścieżki. Z tarasu rozciąga się widok na kilkunastohektarowe uroczysko bagienne. Na uwagę zasługuje bogactwo roślinności od zielnej do drzewiastej, niejednokrotnie rzadkich gatunków. Gęste, podmokłe, a więc często niedostępne zarośla stanowią doskonałe miejsce gniazdowania ptaków i rozrodu wielu gatunków zwierząt.

Przystanek nr 9 i 10- Ochrona lasu

   Szczególnie dokuczliwymi wrogami lasu są szkodliwe owady. Leśnicy stosują tzw. prognozowanie występowania szkodliwych owadów, które pozwala w pore wykryć zagrożenie. Służą do tego pułapki chwytne. Na podstawie ilości odłowionych owadów określa się stopień zagrożenia lasu.

Przystanek nr 11 i 12- Elementy hodowli lasu.

  Podszyt to warstwa drzewostanu złożona z roślinności krzewiastej i drzewiastej. Wyrasta naturalnie z obsiewu nasion lub jest wprowadzana sztucznie poprzez sadzenie. Najcenniejsze są podszyty wielogatunkowe.

Przystanek nr 13- Stos chrustu

  Często niepozorna sterta gałęzi lub innych odpadów po wyróbce drewna to środowisko życia i schronienia dla wielu gatunków małych zwierząt, sprzymierzeńców leśników w ochronie lasu.

Przystanek nr 14- Śródleśny staw i zakończenie trasy.

  Szczególnie korzystny przykład połączenia środowiska wodnego z otaczającym drzewostanem. Godne uwagi jest urokliwe otoczenie stawu. Można tu zaobserwować wiele gatunków roślin i zwierząt żyjących w środowisku wodnym i przywodnym.