Wydawca treści Wydawca treści

POMNIKI PRZYRODY

Pomniki przyrody to zwykle pojedyncze okazy przyrody ożywionej bądź nieożywionej. Najczęściej występującymi w lasach pomnikami przyrody są najstarsze i największe drzewa. W 2012 r. mieliśmy ich w całej Polsce już prawie 11 tys., z czego 8,5 tys. stanowiły właśnie drzewa.

 Na gruntach Nadleśnictwa Rudnik znajduje się 6 pojedynczych drzewa oraz 1 grupa drzew uznanych za pomniki przyrody.

           

Lp.

Nr z wykazu rejestru woj.

Nr zarządzenia data

Dz.

Urz.

Woj.

Poz.

Położenie

Uwagi

oddział

poddz.

Gmina

leśnictwo

Rodzaj

Wiek

Obwód

 

[cm]

Wyso

kość

[m]

Stan

zdro

wotny

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

1

31/1

Rlop-005-6 / 70 Dz.U.Woj.

Rady Nar w Rzeszowie

z 1970r

Nr 12

 poz. 88

151n

Jeżowe

Groble

Dąb szypułkowy

(Quercus robur)

(dwójka)

340

565

25

22

2

„Stanisław”

 

2

31/2

Rlop-005-6 / 70 Dz.U.Woj.

Rady Nar w Rzeszowie

z 1970r

Nr 12

poz. 88

151l

Jeżowe

Groble

Dąb szypułkowy

(Quercus robur)

340

363

27

2

 

 

3

32

Rlop-006-6 / 70 Dz.U.Woj.

Rady Nar w Rzeszowie

z 1970

Nr 12

poz. 88

136l, m

Jeżowe

Groble

Dąb szypułkowy

(Quercus robur)

(5 szt.)

Od 260 do 360

Od 420 do 575

Od 19 do 25

3szt. -2

2szt. -5

„Bracia”

 

4

418

Rozp.Woj. tarnobrz. Nr 2 z dn. 04 III 1997

Dz.U. woj. tarnob.1997r

Nr 5

Poz 41

157h

Rudnik

Kopki

Dąb szypułkowy

(Quercus robur)

370

555

21

2

„Henryk”

 

5

443

Rozp.Woj. tarnobrz. Nr 2 z dn. 04 III 1997

Dz.U. woj. tarnob.1997r.

Nr 5

Poz 41

154k

Rudnik

Kopki

Dąb szypułkowy

(Quercus robur)

260

226

18

2

„Wdowiec”

 

6

693

Dz.U. woj. tarnobrz.

 z dn. 5 III 1997

Nr 5

,poz. 41,s.65-69

256c

Rudnik

Glinianka

Lipa drobnolistna

(Tilia cordata)

210

565

27

2

„Janina”

 

7

692

Dz.U. woj. tarnobrz.

 z dn. 5 III 1997

Nr 5

,poz. 41,s.65-69

279h

Rudnik

Glinianka

Dąb szypułkowy

(Quercus robur)

410

583

24

2

„Józef”