Wydawca treści Wydawca treści

OGŁOSZENIE

W sprawie skarg i wniosków Nadleśniczy Nadleśnictwa Rudnik lub wyznaczony zastępca, przyjmują interesantów w biurze Nadleśnictwa Rudnik, ul. Rzeszowska 198, 37-420 Rudnik nad Sanem, w każdy poniedziałek lub dzień następny w przypadku gdy poniedziałek jest dniem wolnym od pracy  w godzinach 900-1600

 

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie lub wyznaczony zastępca, przyjmują interesantów w sprawie skarg i wniosków w biurze RDLP w Lublinie ul. Czechowska 4, 20-950 Lublin, w każdy poniedziałek lub w dzień następny w przypadku gdy poniedziałek jest dniem wolnym od pracy   w godzinach 14:00 - 16:00.