Wydawca treści Wydawca treści

Oferta edukacyjna

Serdecznie zapraszamy Państwa do odwiedzenia naszych okolic i zapoznania się z przebiegami ścieżek dydaktycznych. Zorganizowane grupy, po uzgodnieniu terminu, mogą zwiedzać ścieżki z leśnikiem-przewodnikiem.

I. Zasady korzystania z infrastruktury turystycznej i edukacyjnej.

Nasi edukatorzy prowadzą zajęcia edukacyjne poświęcone przyrodzie także w szkołach. Wszystkie zajęcia prowadzone są bezpłatnie.

Prosimy o zapoznanie się z załączonym "Regulaminem korzystania z edukacji przyrodniczo- leśnej prowadzonej przez pracowników Nadleśnictwa Rudnik" oraz regulaminami korzystania z obiektów edukacyjnych i miejsc postoju pojazdów.

Miejsca do rozpalania ogniska znajdują się w obrębie wiat zlokalizowanych na terenie ścieżek edukacyjnych "Maziarnia-Zalesie", "Kopki" oraz 'Zatyki". Poza tymi miejscami rozpalanie ogniska w lesie jest zabronione.

 

II. REGULAMIN KORZYSTANIA Z DRÓG LEśNYCH

Zasady korzystania z dróg leśnych określa "Regulamin korzystania z dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Rudnik" wprowadzony Zarządzeniem nr 56 Nadleśniczego Nadleśnictwa Rudnik z dnia 02 września 2020 r. (dostępny poniżej w materiałach do pobrania).