Wydawca treści Wydawca treści

NATURA 2000

 

W zasięgu terytorialnego działania Nadleśnictwa Rudnik położony jest obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Sandomierska PLB180005, oraz specjalne obszary ochrony siedlisk Dolina Dolnego Sanu PLH180020, Dolina Dolnej Tanwi PLH060097, Enklawy Puszczy Sandomierskiej - PLH 180055

 

Forma ochrony przyrody

Pow. na gruntach Nadleśnictwa [ha]

Pow. całkowita wg aktu utworzenia /    w  zasięgu Nadleśnictwa [ha]

  1. Rezerwaty

brak

  1. Parki Krajobrazowe

brak

3. Obszary chronionego krajobrazu

brak

4. Obszary Natura 2000 

 

 

 

4.1. PLB180005 Puszcza Sandomierska

3 842,71

129 115,59/ 9 671,78

4.2. PLH180055 Enklawy Puszczy Sandomierskiej

1 136,09

7 952,49/ 1980,28

4.3. PLH180020 Dolina Dolnego Sanu

44,66

10 176,64

4.4. PLH060097 Dolina Dolnej Tanwi

-

8 518,01/434,88