Wydawca treści Wydawca treści

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Nadleśnictwo sprawuje nadzór nad lasami niepaństwowymi na zlecenie Starosty Niżańskiego.


Zakres nadzoru obejmuje:
• cechowanie i wystawianie świadectw legalności pozyskanego drewna;
• wystawianie decyzji na wykonanie prac, których zaniechanie stwarza zagrożenie trwałości lasu;
• prognozowanie występowania chorób i szkodników lasu;
• doradztwo fachowe dotyczące problemów gospodarki leśnej;
• kontrolę wykonania przez właścicieli zadań ustalonych w Uproszczonym Planie Urządzania Lasu;
 

Sprawy związane z lasami niepaństwowymi prowadzi Pan Andrzej Wdowiak, do którego należy się zwracać w sprawach z zakresu sprawowanego nadzoru w lasach niepaństwowych. Telefon kontaktowy: +48 606 923 684.