Wydawca treści Wydawca treści

Łowiectwo

Łowiectwo jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego – tak definiuje je ustawa „Prawo łowieckie” z 1995 r. Zwierzęta łowne (20 proc. gatunków ssaków i 12 proc. ptaków występujących w Polsce) są dobrem ogólnonarodowym i własnością Skarbu Państwa.

 

Gospodarowaniem zwierzyną łowną, zgodnie z zasadami ekologii oraz racjonalnej gospodarki leśnej, rolnej i rybackiej, zajmują się leśnicy oraz myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim.

 Na terenach lasów znajdują się 232 obwody łowieckie, które stanowią 147 ośrodków hodowli zwierzyny (OHZ).

Gospodarka łowiecka w Nadleśnictwie Rudnik prowadzona jest w Ośrodku Hodowli Zwierzyny nr 21 pk. Powierzchnia obwodu to 40 309 ha, z czego 47,1% stanowią lasy, decydujące o zaliczeniu go do obwodów leśnych. Gospodarowanie populacjami zwierzyny łownej prowadzone jest w oparciu o Roczny Plan  Łowiecki wynikający z Wieloletniego Łowieckiego Planu Hodowlanego. 

 

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych (Dz. U. 2019 r. poz. 776) szkody w uprawach i płodach rolnych należy zgłaszać na wzorze wniosku dostępnym w załączniku nr 1. Dodatkowo należy złożyć oświadczenie dotyczące tytułu prawnego uprawy/ płodu rolnego - załączniki nr 2 lub 3.