Aktualności Aktualności

SZACOWANIE SZKÓD ŁOWIECKICH W UPRAWACH I PŁODACH ROLNYCH

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy- Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1507) Nadleśnictwo Rudnik informuje

1. Szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez zwierzynę wymienioną w art. 46 ustawy Prawo Łowieckie, a także określenia wysokości odszkodowania dokonuje zespół składający się z:

  • przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego (ODR);
  •  przedstawiciela dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego (przedstawiciel zarządcy obwodu nr 21 pk- Nadleśnictwa Rudnik)
  • właściciela albo posiadacza gruntów rolnych na terenie których wystąpiła szkoda.

 2. Wnioski o szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa bezpośrednio w siedzibie zarządcy obwodu (sekretariacie Nadleśnictwa Rudnik). Dopuszczalną formą jest przesłanie pocztą e-mail wypełnionego i podpisanego wniosku na adres:  rudnik@lublin.lasy.gov.pl

 W załączeniu wzór wniosku: