Aktualności Aktualności

OGŁOSZENIE

Zakup lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia.

 

 

Właściciele Lasów i Gruntów

Przeznaczonych do Zalesienia


W związku z realizacją programu powiększania zasobów leśnych Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Rudnik informuje, iż jest zainteresowane zakupem od osób fizycznych lasów oraz gruntów przewidzianych do zalesienia.
Osoby zainteresowane sprzedażą powyższych nieruchomości powinny zgłaszać na piśmie wolę sprzedaży na adres Nadleśnictwa Rudnik z siedzibą ul. Rzeszowska 198, 37-420 Rudnik nad Sanem z podaniem położenia działki ewidencyjnej, jej
nr ewidencyjnego oraz nr księgi wieczystej. Jednocześnie informujemy, iż zgłaszane do sprzedaży lasy lub grunty do
zalesienia powinny spełniać warunki określone w art. 37 ust 2 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach [Dz.U. z 2022 r. poz. 672 z późn. zm.], oraz posiadać uregulowany stan prawny.