Aktualności Aktualności

RUSZA BUDOWA DROGI ŚW. JANA W NISKU

Już niebawem rozpocznie się budowa nowej drogi gminnej, ulicy Jana oraz przebudowa drogi leśnej św. Jana w Nisku.

Wspólna inwestycja Niżańskiego Samorządu i Nadleśnictwa Rudnik nad Sanem stała się możliwa dzięki dofinansowaniu, które Lasy Państwowe przekazały na ten cel z Funduszu Leśnego.

Umowę na realizację zadania zawarto w niżańskim magistracie na początku lipca. Podpisy na stosownych dokumentach złożyli Waldemar Ślusarczyk Burmistrz Gminy i Miasta Nisko, Andrzej Tofilski Nadleśniczy Nadleśnictwa Rudnik nad Sanem, Monika Tomecka-Kaczor Główna Księgowa Nadleśnictwa Rudnik nad Sanem oraz Marek Wasyl Sekretarz Nadleśnictwa Rudnik nad Sanem. Przy podpisaniu umowy obecny był również Zbigniew Kotuła Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Nisko.

W ramach zadania pod nazwą „Budowa drogi gminnej ul. Jana w msc. Nisko oraz przebudowa drogi leśnej św. Jana – Działkowa o nr inw.: 220/1501” zostanie utworzona ścieżka rowerowa od figurki św. Jana Nepomucena przy drodze nr 19 na osiedlu Warchoły aż do ulicy Słonecznej na osiedlu Grądy. Droga połączy rekreacyjne tereny na osiedlu Podwolina z terenami leśnymi, a jej długość to w sumie 1600 metrów.

Koszt budowy nowej drogi to w sumie 1 230 000 zł. Dofinansowanie z Lasów Państwowych stanowi 81% wszystkich wydatków i wynosi 1 000 000 zł.

Otrzymane środki to efekt współpracy Gminy i Miasta Nisko a Lasami Państwowymi. Dzięki współdziałaniu Waldemara Ślusarczyka Burmistrza Gminy i Miasta Nisko, Andrzeja Tofilskiego Nadleśniczego Nadleśnictwa Rudnik nad Sanem oraz Zygmunta Byry Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie dotacja przyczyni się do rozwoju infrastruktury drogowej na tym obszarze. Ogromny wkład w pozyskanie środków miał również Wiceminister Sprawiedliwości Marcin Warchoł.

Termin wykonania zadania planowany jest na 20 grudnia bieżącego roku.