Aktualności Aktualności

Poświęcenie kapliczki św. Huberta

Dnia 25 września 2021 r. przed Kwaterą Myśliwską Nadleśnictwa Rudnik nad Sanem odbyło się uroczyste poświęcenie kapliczki św. Huberta, patrona myśliwych.

Na zaproszenie Nadleśniczego Nadleśnictwa Rudnik nad Sanem Andrzeja Tofilskiego, w uroczystości wzięli udział m. in.: Dyrektor Regionalny Lasów Państwowych w Lublinie Zygmunt Byra, Nadleśniczy Nadleśnictwa Nowa Dęba Kazimierz Kopeć,  Wicestarosta Niżański Adam Mach, Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem Waldemar Grochowski oraz Burmistrz Gminy i Miasta Nisko Waldemar Ślusarczyk.

Dyrektor Regionalny Lasów Państwowych w Lublinie Zygmunt Byra zaznaczył, że Ośrodek Hodowli Zwierzyny „Lasy Rudnickie” ma powierzchnie ponad 40 tys. hektarów, z czego blisko połowę stanowią lasy. Łowiska OHZ są niezwykle atrakcyjnym miejscem dla kultywowania tradycji oraz krzewienia etyki i kultury łowieckiej. Rudnicka kwatera myśliwska gości zarówno krajowych, jak i zagranicznych myśliwych, którym w trakcie polowania towarzyszą przestrzegający tradycji łowieckich pracownicy nadleśnictwa.

Kapliczkę poświęcił kultywujący tradycje myśliwskie proboszcz parafii pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Nisku ks. kan. Jacek Rzepka. Nadleśniczy Nadleśnictwa Rudnik nad Sanem Andrzej Tofilski podkreślił, że św. Hubert będzie odtąd czuwał nad myśliwymi udającymi się na łowy w Lasy Rudnickie. Rzeźbę św. Huberta oraz piedestał wykonał Pan Robert Osipa.