Aktualności Aktualności

Otwarcie drogi św. Jana

Współpraca leśno-samorządowa przynosi kolejne pozytywne efekty. 27 grudnia 2022 r. została oddana do użytku wspólna inwestycja Nadleśnictwa Rudnik i Niżańskiego Samorządu.

Droga leśna św. Jana przebiegająca przez atrakcyjne turystycznie tereny leśnictwa Zatyki doczekała się nawierzchni asfaltowej. W ramach zadania prace były prowadzone od miejsca, gdzie droga łączy się z drogą nr 878 (obok figurki św. Jana Nepomucena), aż do ulicy Słonecznej na osiedlu Grądy. Zakres rzeczowy obejmował roboty przygotowawcze i ziemne, umocnienia rowów, nawierzchnie jezdni z betonu asfaltowego, zjazdy, odwodnienie i przepusty, oznakowanie oraz budowę oświetlenia elektrycznego. Łączna długość drogi to 1600 m w tym Gmina i Miasto Nisko ramach budżetu realizowało zadanie w projekcie pn. „Budowa odcinka drogi gminnej ul. JANA w msc. NISKO w km 0+000 – 0+212 oraz 0+223 – 0+957,50 wraz z budową oświetlenia drogowego.

Realizacja tej inwestycji możliwa była dzięki dofinansowaniu w wysokości blisko 2 milionów złotych, które Lasy Państwowe przekazały na ten cel z Funduszu Leśnego.

W uroczystym otwarciu udział wzięli m.in.: Wiceminister Sprawiedliwości Marcin Warchoł, zastępca Dyrektora RDLP w Lublinie Mirosław Waniewski, Nadleśniczy Nadleśnictwa Rudnik Andrzej Tofilski oraz Burmistrz Gminy i Miasta Nisko Waldemar Ślusarczyk.

Jak podkreślił Pan Marcin Warchoł „powstała droga, która od wielu lat stanowiła wyzwanie dla samorządu. Dzięki tej inwestycji mieszkańcy uzyskają dostęp do kompleksu turystycznego ułatwiającego podróżowanie po terenach leśnych”.

W zgodnej ocenie dyrektora Mirosława Waniewskiego oraz nadleśniczego Andrzeja Tofilskiego wsparcie inwestycji przez Lasy Państwowe było możliwe ze względu na fakt, że jest to właśnie instytucja państwowa. Pan Andrzej Tofilski podziękował za bardzo dobrą współpracę  z samorządem a także DGLP oraz RDLP w Lublinie oraz wkład jaki w pozyskanie środków miał Pan Minister Marcin Warchoł. Również burmistrz Waldemar Ślusarczyk ocenił, że ta nowa droga połączyła ścieżkę rowerową do Nowosielca ze ścieżkami, które prowadzą do Zalewu Podwolina. „Mieszkańcy będą mogli w otoczeniu pięknej przyrody, przede wszystkim lasów dojechać do terenów rekreacyjnych nad zalewem Podwolina- dodał burmistrz Ślusarczyk”