Aktualności Aktualności

Leśnicy pomagają kuropatwom

Wtorek 5 listopada 2013r. był dniem kolejnej akcji wsiedlania kuropatw na teren OHZ Rudnik. Ptaki w liczbie 300 sztuk pochodziły z Ośrodka Hodowli Zwierzyny w Świebodzinie. To kolejny etap akcji mającej na celu odtworzenie stabilnej populacji tego ptaka na naszym terenie.

Wtorek 5 listopada 2013r. był dniem kolejnej akcji wsiedlania kuropatw na teren OHZ Rudnik.  Ptaki w liczbie 300 sztuk pochodziły z Ośrodka Hodowli Zwierzyny w Świebodzinie. To kolejny etap akcji mającej na celu odtworzenie stabilnej populacji tego ptaka na naszym terenie.  Kuropatwa była niegdyś bardzo rozpowszechnionym i pospolitym ptakiem, którego liczebność w ostatnich latach gwałtownie spadła. Wśród przyczyn takiego stanu rzeczy leży chemizacja rolnictwa, zmniejszanie areału upraw a także duża presja ze strony drapieżnych ptaków, lisów oraz bezpańskich psów i kotów.

Efektem poprzednich wsiedleń z lat 2005-2012 jest stały i systematyczny wzrost liczebności kuropatwy na rudnickich polach.