Aktualności Aktualności

Akcja Straży Leśnej "Jesień 23"

Informujemy o rozpoczęciu realizowanej przez jednostki Straży Leśnej akcji "Jesień 23"

Działania akcyjne będą prowadzone przede wszystkim w celu przeciwdziałania i zwalczania szkodnictwa leśnego z kategorii bezprawnego korzystania z lasu, kradzieży drewna oraz kontroli składowanego i przewożonego surowca drzewnego.

Termin przeprowadzenia akcji – od 23 września do 3 października 2023 r.

Akcja realizowana poprzez działania kontrolno-prewencyjne, ma na celu zapewnienie możliwości bezpiecznego korzystania z lasu przez społeczeństwo, ochronę zasobów przyrodniczych, a w szczególności egzekwowanie, od osób przebywających na terenach leśnych, zachowań zgodnych z obowiązującymi przepisami.