Asset Publisher Asset Publisher

POMNIKI PRZYRODY

Pomniki przyrody to zwykle pojedyncze okazy przyrody ożywionej bądź nieożywionej. Najczęściej występującymi w lasach pomnikami przyrody są najstarsze i największe drzewa. W 2012 r. mieliśmy ich w całej Polsce już prawie 11 tys., z czego 8,5 tys. stanowiły właśnie drzewa.

 Na gruntach Nadleśnictwa Rudnik znajduje się 6 pojedynczych drzewa oraz 1 grupa drzew uznanych za pomniki przyrody.

        

Lp.

Gmina

leśnictwo

Rodzaj

Wiek

Obwód

 

[cm]

Wysokość

[m]

1

2

3

4

5

6

1

Jeżowe

Groble

Dąb szypułkowy

(Quercus robur)

(dwójka)

340

565

25

22

2

Jeżowe

Groble

Dąb szypułkowy

(Quercus robur)

340

363

27

3

Jeżowe

Groble

Dąb szypułkowy

(Quercus robur)

(6 szt.)

Od 260 do 360

Od 420 do 575

Od 19 do 25

4

Rudnik

Kopki

Dąb szypułkowy

(Quercus robur)

370

555

21

5

Rudnik

Kopki

Dąb szypułkowy

(Quercus robur)

260

226

18

6

Rudnik

Glinianka

Lipa drobnolistna

(Tilia cordata)

210

565

27

7

Rudnik

Glinianka

Dąb szypułkowy

(Quercus robur)

410

583

24