Asset Publisher Asset Publisher

NATURA 2000

 

W zasięgu terytorialnego działania Nadleśnictwa Rudnik położony jest obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Sandomierska PLB180005, oraz specjalne obszary ochrony siedlisk Dolina Dolnego Sanu PLH180020, Dolina Dolnej Tanwi PLH060097, Enklawy Puszczy Sandomierskiej - obszar projektowany. Obszar specjalnej ochrony ptaków jest już zatwierdzony przez Ministra Środowiska (Dz.U. 179 z 5.09.2007 r.) natomiast specjalne obszary ochrony siedlisk są zatwierdzone przez Komisję Europejską i otrzymały status obszarów o znaczeniu wspólnotowym (OZW).