Wydawca treści Wydawca treści

Monitoring

Monitoring stosowany przez Posterunek Straży Leśnej w Nadleśnictwie Rudnik.

W zarządzie Nadleśnictwa Rudnik znajdują się grunty leśne będące własnością Skarbu Państwa, które są objęte nadzorem mobilnych kamer, foto pułapek oraz kamer interwencyjnych.  Nadzór prowadzony jest w celu zwalczania przestępstw i wykroczeń leśnych (ustawa o lasach z dnia 28 września 1991 r. (Dz.U. 2017 r poz. 788).

Administratorem Danych zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 poz. 922 ze zm.) jest Nadleśnictwo Rudnik, ul. Rzeszowska 198, 37-420 Rudnik nad Sanem.

Pozyskiwanie danych jest niezbędne do realizacji w/w celów. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom za wyjątkiem wypadku, gdy zarejestrowane dane stanowią dowód w sprawie popełnienia czynu zabronionego.