Aktualności Aktualności

ZAWIADOMIENIE

Informujemy, że na dzień 26 listopada 2021 roku został wyznaczony termin posiedzenia Narady Techniczno Gospodarczej Projektu PUL dla Nadleśnictwa Rudnik.

W związku z wyznaczeniem przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie na dzień 26 listopada 2021r. terminu posiedzenia Narady Techniczno-Gospodarczej do Projektu Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Rudnik na lata 2022-2031 oraz akceptacji sporządzonej „Prognozy oddziaływania planu urządzenia lasu na środowisko i obszary Natura 2000” informujemy iż celem Narady Techniczno-Gospodarczej będzie:

1. „Analiza gospodarki leśnej ubiegłego okresu gospodarczego 2012-2021” – referat przygotowany przez Nadleśniczego, zgodnie z zapisami cz. B pkt 19 Protokołu z KZP oraz §76 pkt 3 IUL.
2. Koreferat do referatu Nadleśniczego - Wykonawca projektu planu urządzenia lasu [PPUL];
3. Koreferat do referatu Nadleśniczego - Naczelnik Wydziału Audytu i Kontroli RDLP w Lublinie;
4. Referat Kierownika Zespołu Ochrony Lasu;
5. Referat Wykonawcy w sprawie projektu planu urządzenia lasu [PPUL] przygotowany zgodnie z §127 IUL;
6. Koreferat do referatu Wykonawcy – Nadleśniczy Nadleśnictwa Rudnik.
7. Akceptacja sporządzonej „Prognozy oddziaływania planu urządzenia lasu na środowiskoobszary Natura 2000”.


W związku z sytuacją epidemiczną na terenie kraju, narada będzie prowadzona w formie wideokonferencji. Prosimy o zapoznanie się z załączonymi wstępnymi materiałami prognostycznymi i mapami.  W przypadku pytań prosimy o kontakt tel. 15 87 66 2111, e-mail: rudnik@lublin.lasy.gov.pl