Aktualności Aktualności

WSPÓLNA AKCJA SPRZĄTANIA RZEK

Problem zaśmiecania rodzimych rzek stanowi od wielu lat ogromny problem. Szczególnie cenna w tym kontekście okazała się inicjatywa związana z akcją sprzątania Sanu i Tanwi.

Inicjatorem tego wydarzenia była Fundacja Fundusz Lokalny SMK. W akcję organizowaną w dniach 24 kwietnia – 8 maja 2021 włączyła się Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” przy wsparciu Powiatu Niżańskiego, Polskiego Związku Łowieckiego w Tarnobrzegu oraz Nadleśnictwa Rudnik.

Akcja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Wzięło w niej udział blisko 500 wolontariuszy oraz organizacji pozarządowych, w tym jednostki OSP: Zarzecze, Nisko, Ulanów, Krzeszów, Rudnik nad Sanem, Kopki, Przędzel, Przędzel Kolonia, Bieliny, Bukowina, Glinianka, Dąbrowica, Wólka Tanewska, Dąbrówka, Kurzyna, Bieliniec, Nowosielec i Harasiuki, Stowarzyszenie „Nasze Harasiuki”, Bractwo Flisackie p.w. św. Barbary w Ulanowie, MGKS Retman Ulanów, SIL Przystań w Ulanowie, Stowarzyszenie Bieliny Wieś nad Sanem, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Zarzeckiej, Stowarzyszenie Łączymy Pokolenia w Hucie Deręgowskiej, Stowarzyszenie Trzy Kurzyny, SKS Orzeł Glinianka, Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Chałupek, Koło Wędkarskie nr 18 w Zarzeczu, Koło Wędkarskie w Ulanowie, Stowarzyszenie Wędkarskie „Kopalnia”, 14 Drużyna Harcerska „Wibram”, 5 Drużyna Starszoharcerska „Esculap” w Zarzeczu, Drużyna Harcerska „Ignis” w Harasiukach, 6 Drużyna Starszoharcerska „Ichtis” w Wolinie,  Szkolne Koło Wolontariatu w Harasiukach, Szkoła Podstawowa w Ulanowie, Dom Kultury w Zarzeczu, Dom Kultury w Nowosielcu, GOK w Harasiukach, GCK Ulanów, Świetlica Środowiskowo - Profilaktyczna w Zarzeczu, Wychowankowie i Wychowawcy Internatu RCEZ w Nisku, Koła Gospody Wiejskich: w Wolinie, Nowosielczanki, w Jarocinie, w Golcach, w Domostawie, Szwedowianki, „Morwa” w Majdanie Golczańskim, Bukowina i Glinianka; Sołectwa: Nowosielec, Kończyce, Kamionka Dolna, Przędzel, Dąbrowica, Wólka Bielińska i mieszkańcy Zwolaków.

W dniu 2 czerwca odbyło się uroczyste wręczenie podziękowań dla osób zaangażowanych w akcję. Starosta Niżański Robert Bednarz podziękował wszystkim za przybycie i trud włożony w pracę nad sprzątaniem rzek i ich otoczenia oraz wyraził swoją aprobatę względem podejmowania takich działań na terenie Powiatu Niżańskiego.

Nadleśnictwo Rudnik jako współorganizator składa serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom akcji oraz wyraża nadzieję, że ta inicjatywa na trwale wpisze się w kalendarz przedsięwzięć poprawiających estetykę naszych pięknych rzek.