Aktualności Aktualności

Pamiętamy o zmarłych leśnikach

W mijającym tygodniu pracownicy Nadleśnictwa Rudnik uporządkowali miejsca wiecznego spoczynku miejscowych leśników.

Listopad jest miesiącem zadumy, refleksji oraz wspomnień o naszych zmarłych bliskich i przyjaciołach. Nie możemy jednak zapominać o grobach naszych leśników, którzy wiele lat przed nami dbali o nasze wspóne dobro jakim są lasy. Groby i mogiły zostały tak jak co roku uporządkowane, wykoszono trawę i posprzątano śmieci. Na koniec na każdym z grobów zapalono symboliczne znicze z emblematem Lasów Państwowych.

Prace porządkowe dotyczyły lokalnych leśnych mogił oraz cmentarzy w Rudniku nad Sanem i Nisku. Na cmentarzu komunalnym w Nisku, w sąsiedztwie leśniczówki Barce uporządkowano m.in. grób leśnika Franciszka Seiferta byłego przedwojennego nadleśniczego, urodzonego 28 sierpnia 1844 r.  a zmarłego 4 stycznia 1929 roku. Na lokalnym cmentarzu w Rudniku nad Sanem prace dotyczyły dwóch znajdujących się grobów, zasłużonych leśników - Gustawa Leischnera, dyrektora lasów, urodzonego 2 czerwca 1857 r. a zmarłego 19 listopada 1930 roku oraz Ferdynanda Niewolkiewicza, leśniczego,  który zasłynął z pomocy powstańcom styczniowym.